Browar Bury

Promujemy odpowiedzialne spożywanie alkoholu, który przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o skutkach picia alkoholu przez osoby nieletnie przejdź na stronę Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych www.niebotak.pl

Image Alt

ue


Przeprowadzenie prac B+R celem opracowania innowacyjnej technologii propagacji drożdży szansą na rozwój firmy”.

Celem projektu jest przeprowadzenie działań badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwie, celem opracowania nowej technologii propagacji drożdży. Wnioskodawca w ramach realizacji projektu opracuje technologię która pozwoli na nadanie tworzonym napojom walorów smakowych, podniesienie ich jakości, a także uzyskanie właściwości prozdrowotnych.

Dzięki projektowi Wnioskodawca zwiększy przewagę konkurencyjną na polskim rynku, a także poszerzy swoją działalność o rynki zagraniczne. Dzięki osiągnięciu wyższej wydajności ekonomicznej i jakościowej, Wnioskodawca opracuje nowe produkty w postaci napojów o podwyższonych walorach smakowych, wzbogacone o dodatki funkcjonalne, jak i o cechach prozdrowotnych. W przedsiębiorstwie rozwinięta zostanie działalność eksportowa.

W ramach projektu opracowana zostanie innowacyjna technologia, pozwalająca nie tylko na uzyskanie produktów o wyższych walorach i wyższej jakości, ale także o pozytywnym wpływie na środowisko – opracowana procedura odzysku piwa z drożdży poprodukcyjnych przy zastosowaniu specjalnej wirówki zmniejszy obciążenie biologiczne ścieków poprodukcyjnych.

Wartość projektu: 1 573 399,52 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 130 035,73 PLN