Browar Bury

Promujemy odpowiedzialne spożywanie alkoholu, który przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o skutkach picia alkoholu przez osoby nieletnie przejdź na stronę Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych www.niebotak.pl

a

ue


Przeprowadzenie prac B+R celem opracowania innowacyjnej technologii propagacji drożdży szansą na rozwój firmy”.

Celem projektu jest przeprowadzenie działań badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwie, celem opracowania nowej technologii propagacji drożdży. Wnioskodawca w ramach realizacji projektu opracuje technologię która pozwoli na nadanie tworzonym napojom walorów smakowych, podniesienie ich jakości, a także uzyskanie właściwości prozdrowotnych.

Dzięki projektowi Wnioskodawca zwiększy przewagę konkurencyjną na polskim rynku, a także poszerzy swoją działalność o rynki zagraniczne. Dzięki osiągnięciu wyższej wydajności ekonomicznej i jakościowej, Wnioskodawca opracuje nowe produkty w postaci napojów o podwyższonych walorach smakowych, wzbogacone o dodatki funkcjonalne, jak i o cechach prozdrowotnych. W przedsiębiorstwie rozwinięta zostanie działalność eksportowa.

W ramach projektu opracowana zostanie innowacyjna technologia, pozwalająca nie tylko na uzyskanie produktów o wyższych walorach i wyższej jakości, ale także o pozytywnym wpływie na środowisko – opracowana procedura odzysku piwa z drożdży poprodukcyjnych przy zastosowaniu specjalnej wirówki zmniejszy obciążenie biologiczne ścieków poprodukcyjnych.

Wartość projektu: 2 215 802,48 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 331 414,20 PLN


Inwestycja w infrastrukturę szansą na skuteczne konkurowanie

Wnioskodawca w ramach realizacji projektu dokona wdrożenia innowacji procesowej i organizacyjnej. Projekt będzie polegał na wprowadzeniu nowych procesów produkcyjnych i zarządczych w lokalu gastronomicznym. Realizacja projektu pozwoli na dywersyfikację oferty usługowo-produktowej.

Realizacja projektu odbędzie się poprzez zakup nowoczesnych urządzeń i skorelowanych z nimi WNIP, co pozwoli (poprzez wdrożenie innowacji procesowych) na znaczące ulepszenie produktów i usług w planowanym do stworzenia zautomatyzowanym lokalu gastronomicznym przy zachowaniu a wręcz obniżeniu kosztów wytworzenia i tym samym pozytywnie wpłynie na produkt. Działanie to pozwoli Wnioskodawcy utrzymać obecnych klientów, którzy będą oczekiwali obniżenia ceny oraz zdobyć nowych dzięki wyższej jakości i zwiększeniu rynku odbiorców rezultatu projektu o klientów nie tylko browaru, ale też restauracji.

Wartość projektu: 1 254 050,13 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 799 935,00 PLN